หุ้นอสังหาริมทรัพย์ ให้ผลตอบแทนยังไงบ้าง

หุ้นอสังหาริมทรัพย์

ปัจจุบันนี้การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ถือว่าได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ เลย เนื่องจากการลงทุนด้านอสังหาฯ สามารถให้ผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนได้ แน่นอนว่าเมื่อลงทุนแล้วผู้ลงทุนก็ย่อมอยากที่จะได้ผลตอบแทนที่ดีกลับมา การซื้อ หุ้นอสังหาริมทรัพย์ เองก็เช่นกัน ที่ผู้ลงทุนหวังผลตอบแทนด้วย แล้วรู้หรือไม่ว่าการลงทุนซื้อหุ้นอสังหาฯ นั้นสามารถให้ผลตอบแทนแบบไหนกับนักลงทุนได้บ้าง ในบทความนี้จะมาแนะนำกัน

หุ้นอสังหาริมทรัพย์

ลงทุน หุ้นอสังหาริมทรัพย์ ได้รับผลตอบแทนแบบไหนบ้าง

ในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์นั้น สามารถทำได้จากหลายรูปแบบ เช่น การปล่อยให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ การขายอสังหาริมทรัพย์ และการลงทุนด้านอื่น ๆ ซึ่งนั่นก็รวมถึงการลงทุนด้วยการซื้อหุ้นอสังหาริมทรัพย์ด้วย ที่สามารถให้ผลตอบแทนกับนักลงทุนได้ ในตอนนี้จึงได้กลายเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่นักลงทุนนิยมกันในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งผลตอบแทนที่นักลงทุนจะได้จากการซื้อหุ้นอสังหาฯ ก็มีด้วยกัน 3 รูปแบบ คือ การได้รับกำไรจากการขายหุ้น, การได้รับเงินปันผล และการได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เพิ่มเติม

“กำไร” จากการขายหุ้น คืออะไร

การขายหุ้น เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้นักลงทุนได้มาซึ่งสิ่งที่เรียกว่า “กำไร” โดยในภาษาของหุ้นนั้น ก็จะเรียกกันว่า “กำไรจากส่วนต่างของราคา” หรือเรียกง่าย ๆ ว่ากำไรที่จะได้รับจากการขายหุ้นนั่นเอง เช่น เมื่อคุณซื้อหุ้นมาในราคา 20,000 บาท เวลาผ่านไปราคาของหุ้นที่ซื้อมาเพิ่มสูงขึ้น จึงขายในราคา 25,000 บาท นั่นก็หมายความว่า กำไรที่จะได้รับเมื่อขายหุ้นแล้วก็อยู่ที่ 5,000 บาทนั่นเอง แต่ในทางกลับกันถ้าขายหุ้นได้ในราคาที่ต่ำกว่าที่ซื้อมา ก็หมายถึงว่าคุณขาดทุนจากการขายหุ้นแล้ว สิ่งนี้เองทำให้เห็นได้เลยว่า การขายหุ้นนั้นก็ไม่ได้รับประกันเลยว่าจะได้รับกำไรกลับมาเสมอไป แต่ข้อดีของการซื้อขายหุ้นก็อยู่ที่ นักลงทุนจะได้รับการยกเว้นภาษีด้วย ซึ่งการเช็กราคาหุ้นก็สามารถเช็กได้ทุกวันจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย

ลงทุนหุ้นอสังหาริมทรัพย์

“เงินปันผล” อีกหนึ่งผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนซื้อ หุ้นอสังหาริมทรัพย์

นอกจากที่นักลงทุนจะได้รับ กำไร จากการซื้อขายหุ้นอสังหาริมทรัพย์แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนจะได้รับเช่นกัน ก็คือ “เงินปันผล” โดยเงินปันผลนั้นก็เปรียบเสมือนกับกำไรที่บริษัทเป็นผู้จ่ายคืนให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งปกติแล้วจะมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นปีละ 1-2 ครั้ง แต่ทั้งนี้ก็ไม่ใช่ทุกบริษัทที่จะมีการจ่ายเงินปันผลให้เสมอไป บางบริษัทอาจจะใช้วิธีการนำเอากำไรไปต่อยอดทำอย่างอื่นแทน เพื่อให้บริษัทได้รับกำไรที่เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้สำหรับบริษัทที่จะจ่ายเงินปันผลให้กับนักลงทุนนั้น ก็จะมีการประกาศออกมาเลยว่าจะจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงินกี่บาท เช่น บริษัท ก. ประกาศจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นที่ 1.50 บาทต่อหุ้น นั่นหมายความว่า หากคุณถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวอยู่ที่ 20,000 บาท คุณก็จะได้รับเงินปันผลจำนวน 30,000 บาท แต่นอกจากนั้นก็จะต้องมีการหักในส่วนของภาษี ณ ที่จ่ายด้วยจำนวน 10% เท่ากับว่าเงินปันผลที่คุณจะได้รับ คือ 27,000 บาทนั่นเอง

ผลตอบแทนหุ้นอสังหาริมทรัพย์

สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับจากการลงทุนซื้อ หุ้นอสังหาริมทรัพย์

อย่างที่ได้กล่าวไปในข้างต้น ก็จะเป็นได้ว่าเมื่อมีการลงทุนซื้อขายหุ้นอสังหาริมทรัพย์แล้ว นักลงทุนก็จะได้รับในส่วนของ กำไรจากการขายหุ้น และเงินปันผลจากบริษัทที่ลงทุนซื้อหุ้นไป แต่นอกจากนั้นแล้ว นักลงทุนยังมีโอกาสที่จะได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ จากการซื้อหุ้นด้วย เช่น สิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกับทางบริษัทที่ซื้อหุ้นไว้ โดยคุณสามารถเสนอออกความคิดเห็น และร่วมลงมติในเรื่องต่าง ๆ ในที่ประชุมได้ รวมถึงคุณยังสามารถทำการซื้อหุ้นเพิ่มทุน หรือหุ้นกู้ของบริษัทได้ก่อนคนอื่นด้วยนั่นเอง ซึ่งบางบริษัทก็จะมีการสงวนสิทธิ์เรื่องนี้ไว้ให้กับเฉพาะผู้ถือหุ้นเท่านั้น

เมื่อซื้อหุ้นไปแล้ว เราจะได้รับสิทธิ์ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นๆ ซึ่งสามารถออกความคิดเห็นและร่วมลงมติในเรื่องต่างๆ ในที่ประชุมได้อีกด้วย นอกจากนั้นยังสามารถซื้อหุ้นเพิ่มทุน หุ้นกู้ของบริษัทก่อนคนอื่น ซึ่งบางบริษัทจะสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ถือหุ้นเท่านั้น

ข้อดี และ ข้อเสีย ของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ด้วยหุ้น

ข้อดี

– การลงทุนในหุ้นอสังหาริมทรัพย์จะมีการปันผลที่ให้กำไรที่ดี ซึ่งถือว่าเป็นการออมเงินแบบระยะยาว

– การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ไม่จำเป็นที่จะต้องลงทุนด้วยเงินจำนวนมาก

– เมื่อมีการซื้อหุ้นเพียงแค่ 100 หุ้น ก็จะทำให้คุณสามารถกลายเป็นหนึ่งในเจ้าของบริษัทนั้น ๆ ได้ส่วนหนึ่ง

– การซื้อขายหุ้นในระยะสั้น จะสามารถให้เห็นกำไรได้อย่างรวดเร็ว

ข้อเสีย

– แม้การปันผลจะให้กำไรกับนักลงทุนได้ดีในระยะยาว แต่ก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงที่สูงมากทีเดียว

– ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อหุ้นอสังหาริมทรัพย์นั้น เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย เช่น สถานการณ์ทางการเมือง หรือยอดขาย ฯลฯ

– การซื้อขายในระยะสั้นค่อนข้างมีความเสี่ยง หากรู้ไม่เท่าทัน ก็สามารถทำให้ต้องสูญเสียเงินจำนวนมากไปได้

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ก็คงช่วยให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วว่า การลงทุนซื้อหุ้นอสังหาริมทรัพย์นั้นสามารถให้ผลตอบแทนแบบไหนกับนักลงทุนได้บ้าง นอกจากนั้นยังทำให้ได้ทราบถึงข้อดี และข้อเสียของการลงทุนแบบหุ้นด้วย ทั้งนี้สำหรับผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของการลงทุนหุ้นอสังหาฯ ก็ขอให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้ดีก่อน เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง และหุ้นสามารถผันผวนขึ้นลงได้ตลอด หากศึกษามาเป็นอย่างดีแล้ว ก็จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะซื้อหุ้นแล้วขาดทุนไปได้ส่วนหนึ่งเลยนั่นเอง

Join The Discussion

Compare listings

Compare