Currency
080-892-2868
Thailand ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีสาน
support@townthai.com

Month: April 2022

ทำเลทองของนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์
04/26/2022

ทำเลทองของนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์

การจะเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์นั้น  หลายคนมักเข้าใจว่า แค่การมีทรัพย์ในมือมาก  ขายเก่ง  ปิดยอดได้ แค่นั้นก็พอแล้ว  แต่คุณรู้ไหมว่าที่จริงแล้วนายหน้าที่เก่งนั้น  ไม่เพียงแต่คุณจะต้องมีทรัพย์ในมือมาก  เพราะถ้าคุณมีทรัพย์ในมือมาก   แต่ทรัพย์ที่คุณมีนั้น  …
อ่านเพิ่มเติม
อนาคตของ อสังหาอุดร
04/25/2022

อนาคตของ อสังหาอุดร

อนาคตของอสังหาอุดร จังหวัดอุดรธานี  เป็นจังหวัดใหญ่จังหวัดหนึ่งที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ถือเป็นศูนย์กลางของการคมนาคม  และการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความหนาแน่นของประชากรค่อนขางเบาบาง  สภาพพื้นที่ของจังหวัดโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง  จังหวัดอุดรธานี  เป็นจังหวัดที่มีอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก นอกจากนี้ยังสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  มีหัตถกรรมผ้าขิตที่มีชื่อเสียงประจำจังหวัด  …
อ่านเพิ่มเติม